MANTIK BÖLÜMÜ ÇÖZÜMLÜ SORULAR

*SORU 1
1-nokta      2-ışın     3-yanlış      4-değişken       5-açı      6-boşküme
yukarıdakilerden hangileri tanımsızdır?
A-1,2    B-1,4   C-4,6   D-1,2,3    E-1,3,4


ÇÖZÜM:
ışın,açı ve boş kümeterimlerinin tanımı yapılabilirken diğerleri tanımsızdır.
(E)


*SORU 2
aşağıdakilerden hangileri önermedir?
1-en küçük asal sayı 1'dir.
2-sınavı kazanmanız çok güzel,
3-(-12)sayısı 5ile bölünür,
4-iyi akşamlar,
5-x+3<5

A-1,3     B-2,5          C-1,2,3           D-1,2,5         E-1,3,5


ÇÖZÜM:
bir ifadenin önerme olabilmesi için yargı bildirmesi gerekir.
x+3<5 bazen doğru bazen yanlış olacağı için önerme değildir.1 ve 3 kesinlikle yargı bildirdiği için önermedir.(A)*SORU 3
p,q,r,s,t     q',s' önermelerinin doğruluk değerleri için kaç değişik durum vardır?
       2              2        5           6         7
A-5        B-7     C-2     D-2     E-2

ÇÖZÜM                            n
doğruluk değeri için 2  durumu vardır.q' ve s'   q ve s den bağımsız değildirler.bu yüzden 
                                                                 5 
 geriye 5 farklı durum kalır ve 2    olur.
(C)

*SORU 4
1-eşkenar dörtgenin dış açılarının toplamı 360 derecedir.
2-pi sayısı 3ten küçük değildir.
3-7-5<5-3


önermelerin doğruluk değerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A-1,1,1      B-1,0,1      C-1,0,0    D-1,1,0      E-0,1,0

ÇÖZÜM
1-bütün dışbükey çokgenlerin dış açılarının toplamı 360 derecedir.(1)
2-pi sayısının yaklaşık değeri 3,14 olduğundan 3ten küçük değildir.(1)
3-7-5=2<5-3=2hiçbir sayı kendisinden küçük olamaz.(0)


*SORU  5
p v (q=>p)birleşik önermesinin değili aşağıdakilerden hangisidir?

A-p           B-p^q     C-p'^q   D-qvp'   E-1

ÇÖZÜM
[pv(q=>p)]'=[(pv(q'v p)]'
=[(pvp)vq)vq']'
=[pvq']'=p'^q olur
(C)

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !